Oferta

Zakresem działalności firmy jest wykonywanie robót ziemnych i rozbiórek. 
Wykonujemy prace związane z wyburzeniami budynków i obiektów budowlanych metodą mechaniczną przy użyciu ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. Firma brała udział przy budowie licznych obiektów przemysłowych, handlowych oraz drogowych.

 • Roboty ziemne, niwelacja terenu, karczowanie, rekultywacja
 • Rozbiórki
 • Kruszenie gruzu
 • Podbudowy pod parkingi, drogi
 • Wykopy, nasypy
 • Odśnieżanie
 • Wyburzenia
 • Układanie kostki brukowej
 • Ziemia ogrodowa
 • Fundamenty
 • Transport krajowy powyżej 3,5t
 • Piasek